முன்னாள் குடியரசு தலைவர் திரு.பிரணாப் முகர்ஜி காலமானார்.