எட்டாம் வகுப்பு தனித் தேர்வர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணை

 Screenshot_2020-08-19-21-26-11-85