தமிழ் நாடு பள்ளிக்கல்வி பணி - அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதனையொத்த நிலையில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்களில் தற்காலிக அடிப்படையில் பதவி உயர்வு /பணி மாறுதல் அளித்தல் சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்