தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கல்வி டிவிக்கு உலகம் முழுவதும் தமிழ் மாணவர்களிடையே அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது

 TV2