ஆண் வாரிசை போலவே பெண் பிள்ளைகளுக்கும் சொத்தில் சம உரிமை உண்டு- உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

 

SUPRE