தமிழகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பது தொடர்பாக தலைமை செயல்கத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆலோசனை

 

தமிழகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பது தொடர்பாக தலைமை செயல்கத்தில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆலோசனை

* பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர், ஆணையர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை .