தொடர் அங்கீகாரம் பெற்று செயல்படும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் உள்ள சுயநிதிப் பிரிவு மாணவர்களுக்கும் விலையில்லா பாடநூல்கள் வழங்கிட வேண்டும் என்பதற்கான இயக்குநரின் செயல்முறை