கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக இறுதியாண்டு தேர்வு நடத்த தடை இல்லை - உச்ச நீதிமன்றம்