மாணவர் சேர்க்கையின் போது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் எவ்வித கட்டணமும் இன்றி சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும். திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 80e09660-8287-48d8-b3ae-9aac4813fb96