இறுதிநிலை ஊதியமான ரூ.65500/- ஐ அடைந்து விட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்குவது தொடர்பான தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட கடிதம்!!!