பொறியியல் படிப்புக்காக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான ரேண்டம் எண் இன்று மாலை 4 மணிக்கு வெளியிடப்படுகிறது.

 


பொறியியல் படிப்புக்காக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான ரேண்டம் எண் இன்று மாலை 4 மணிக்கு வெளியிடப்படுகிறது.

- மாணவர் சேர்க்கை செயலர்