அரசாணை எண் 125-நாள்-26.08.2020- கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக பிற பருவ பாடங்களில் தேர்வுகளை எழுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது