12 ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வின் விடைத்தாள் நகல் கோரியவர்கள் நாளை முதல் இணையத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளல் மற்றும் மறுகூட்டல் மறு மதிப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பித்தல் - சார்ந்து தேர்வுத் துறை இயக்குநர் செயல்முறைகள் -PDF FILE

 12TH