விரைவில் 10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளியாகும்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

விரைவில் 10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளியாகும்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்