10- ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவன் போஸ்டர் அடித்து கொண்டாட்டம்

 

Screenshot_2020-08-12-15-29-44-03