10, 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தனி தேர்வு நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி

 Image CLICK HERE TO DOWNLOAD- PDF FILE