இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-.06.08.2020- Bulletin avail