இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-.05.08.2020- Bulletin avail