இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-.01.08.2020-