இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-MEDIA BULLETIN..06.07.2020