இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-MEDIA BULLETIN..02.07.2020