G.O-348 - 27.07.2020 அன்று நடைபெற உள்ள, 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வேதியியல், கணக்கியல் மற்றும் புவியியல் மறு தேர்வுக்கான வழிகாட்டுதல் அரசாணை வெளியீடு!