தமிழக அரசின் e learn திட்டத்தின்படி வீட்டிலிருந்தே மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பினை மேற்கொள்வதற்கான சிறந்த வலைதளம்

தமிழக அரசின் e learn திட்டத்தின்படி வீட்டிலிருந்தே மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பினை மேற்கொள்வதற்கான சிறந்த வலைதளங்கள்.


                                                 Step-1
                 Click here for content என்பதை தேர்வு செய்யவும்
photo_2020-07-01_06-07-25
                                                
                                                     Step-2
உங்களுக்கு தேவையான class, Medium, Subject Select செய்து Search icon Click செய்யவும்.
photo_2020-07-01_06-07-29
                                                      Step-3
தற்போது உங்களுக்கு தேவையான தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கான வீடியோவை பார்த்து பயன்பெறுங்கள்
photo_2020-07-01_06-07-35

தமிழக அரசின் e learn website Click here