பள்ளிகளை பொறுத்தவரை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் முன்னிலையில் சார்ந்த பள்ளித் தலைமையாசிரியர் தேசியக் கொடி ஏற்றுவது வழக்கமாக உள்ளது-CM -CELL -REPLY