போராட்டத்தின் போது அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்குகள் மற்றும் தண்டனைகளை ரத்து செய்தல் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு CM cell Reply


CM%2BCELLLL