தலைமைச் செயலகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை முதன்மைச் செயலாளரிடம் கோரிக்கை மனுவினை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அளித்த நிகழ்வு