கொரோனா தொற்று காரணமாக பணியில் ஈடுபட்டு -அரசு ஊழியர் தனது பணிக்காலத்தில் இறப்பு- முன்மொழிவு அனுப்பிட வேண்டி கோருதல் மற்றும் படிவம்