நாளை (31.07.2020) காலை 09.30க்கு வெளியாகும் +1 தேர்வு முடிவுகளின் *TML (Tabulated Mark List) ஐ காலை 09.50 முதல் பதிவிறக்கம்* செய்து கொள்ளலாம் - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர்!


Screenshot_2020-07-30-16-47-00-73