சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் 30 சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது - மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தகவல்

 9ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை குறைக்க நடவடிக்கை