இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-.22.07.2020