சில நொடிகளில் வருமான வரி கணக்கீடு செய்வதற்கான எளிய இந்த ஆண்டிற்கான (2024)மென்பொருள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

 THANKS TO 

S. MANOHAR M.Sc., M.Phil.,B.Ed., PGDCA.,

 and

S SENTHILKUMAR M.Sc., M.Phil., B.Ed., 

GOVT. MODEL HR. SEC.SCHOOL,

THIYAGARAJAPURAM - 626 189

VIRUDHUNAGAR DISTRICT