தற்பொழுது ஆசிரியர்களுக்கான ஊதிய விபரங்கள் 2020 மார்ச் முதல் ஜூன் வரை e-payroll இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது - Click Here Direct Link