பிளஸ் 1 தேர்வு முடிவுகள் மற்றும் பிளஸ் 2 மறுவாய்ப்பு தேர்வின் முடிவுகளும் காலை 9 30 மணிக்கு வெளியாகின்றது.அதற்கான இணையதள முகவரி - DIRECT LINK