தமிழகத்தில் கல்லூரி தேர்வு களை ரத்து செய்வது குறித்து -உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பதில்