பதவியும் ஊதியக்குழுக்களின் ஊதிய நிர்ணயமும்!

https://lh3.googleusercontent.com/-lKZvd8DZsfY/WfH2BpJDDrI/AAAAAAAAZhY/w8r-UCDMGdo71E2ZU6jatiA9odrVJCiUQCHMYCw/s400/IMG-20171026-WA1226.jpg