அனைத்து வகை பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற கூடாது