இணைய வழியில் பள்ளி மாணவர்கள் பாடம் நடத்துவது சரியல்ல -இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர்