பள்ளிக் கல்வி - 31.05.2020 வரை பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற அனைத்து வகை ஆசிரியர்களுக்கும் 30.06.2020க்குள் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!

பள்ளிக் கல்வி - 31.05.2020 வரை பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற அனைத்து வகை
ஆசிரியர்களுக்கும் 30.06.2020க்குள் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!

CLICK HERE TO DOWNLOAD

CLICK HERE-TAM-NEWS DISTRICT WISE WHATSAPP GROUP &MOBILE APP (APK)