10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வழக்கு: ஜூன் 11ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு .