பள்ளிக் கல்வி - 10, 11ம் வகுப்புகள் பொதுத்தேர்வு ரத்து - மாணவர்களின் வருகைப் பதிவேட்டினை தலைமையாசிரியர்கள் நாளைக்குள் (12.06.2020) மாவட்டக் கல்வி அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!*

பள்ளிக் கல்வி - 10, 11ம்  வகுப்புகள் பொதுத்தேர்வு ரத்து - மாணவர்களின் வருகைப் பதிவேட்டினை தலைமையாசிரியர்கள்  நாளைக்குள் (12.06.2020) மாவட்டக் கல்வி அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!
CLICK HERE TO DOWNLOAD