அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் - பொதுத்தேர்வு முன்னேற்பாடுகள் - அனைத்து நிலை பணியாளர்களுக்கும் கூடுதல் அறிவுரைகள் வழங்கி அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு - நாள்: 03.06.2020