அகவிலைப்படியை முடக்க அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை - உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு