தனியார் பள்ளிகளில் கொரோனா சிகிச்சை மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு

தனியார் பள்ளிகளில் கொரோனா சிகிச்சை  மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு