தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்றத்தின் பொதுச்செயலாளர் திரு. க.மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் இன்று (14-05-2020) தஞ்சாவூர் மீனாட்சி மருத்துவமனையில் (Heart attack) இயற்கை எய்தினார்!