LETTER NO 8234 - PAY AUTHORIZATION FOR 1564 COMPUTER INSTRUCTOR TO APRIL 2020

பள்ளிக் கல்வி - தற்காலிக பணியிடங்கள் - கணினி பயிற்றுநர் - 1564 கணினி பயிற்றுநர்
நிலை-II தற்காலிக பணியிடங்கள் - ஏப்ரல் 2020 மாதத்திற்கு ஊதிய கொடுப்பாணை (Pay Authorization) வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம்  ஏப்ரல் 2020 மாதத்திற்கு 1564 கணினி பயிற்றுநர் மாத ஊதொயம் பெறலாம்   Download