அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தைக் குறைத்து வழங்கக் கோரிய வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி -

அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தைக் குறைத்து வழங்கக் கோரிய   வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம்  தள்ளுபடி -