பள்ளி திறப்பு, தேர்வு தேதி மாற்றம் தேர்வு முடிவை வெளியிடும் தேதியை அந்தந்த மாநிலங்கள் முடிவு செய்யலாம் -மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர்

பள்ளி திறப்பு, தேர்வு  தேதி மாற்றம் தேர்வு முடிவை வெளியிடும் தேதியை அந்தந்த மாநிலங்கள் முடிவு செய்யலாம்.*

*- மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் அறிவிப்பு*