முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களை 3 ஆண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணை வெளியீடு.

2012 - 13 ஆம் கல்வியாண்டில் 100 அரசு / நகராட்சி / மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகள் , மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தப்பட்டு , அப்பள்ளிகளுக்கு 900 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.
அப்பணியிடங்களுக்கு 01.01.2020 முதல் 31.12.2022 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு ஆணை பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.