மே 3 ஆம் தேதிவரை ஊரடங்கு தளர்த்தப்படாது -தமிழக அரசு அறிவிப்பு

மே 3 ஆம் தேதிவரை ஊரடங்கு தளர்த்தப்படாது  -தமிழக அரசு அறிவிப்பு