கொரனா வைரஸ் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்👆🏻👆🏻